Home

O kancelarii

Kancelaria Biegłego Rewidenta Paweł Niebieszczański świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze finansów przedsiębiorstw. Oprócz działalności audytorskiej firma świadczy usługi rachunkowe, oraz doradztwa ekonomicznego, oferuje pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych. Sprawuję nadzór nad prowadzonymi przez firmy księgami, prowadzę księgi rachunkowe i ewidencję uproszczoną wielu firm o bardzo zróżnicowanym profilu działalności oraz o zróżnicowanych statusie prawnym. Są wśród nich firmy budowlane, handlowe, usługowe. Zapewniam także służące znalezieniu optymalnych rozwiązań finansowych kompleksowe doradztwo podatkowe.

Działam ze świadomością, że mam przyczyniać się do prawidłowego i dynamicznego funkcjonowania przedsiębiorstw swoich Klientów. Zależy mi na tym, by z moją pomocą mogli Państwo z powodzeniem rozwijać swoje firmy i osiągać wyznaczone cele.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Paweł Niebieszczański

Świadczone usługi

Kancelaria Biegłego Rewidenta Paweł Niebieszczański

Usługi audytorskie

 • badanie sprawozdań finansowych
 • audyt funduszy unijnych
 • badanie planów przekształcenia w zakresie ich poprawności i rzetelności

Kancelaria Biegłego Rewidenta Paweł Niebieszczański

Usługi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • bieżący nadzór nad rachunkowością jednostek gospodarczych
 • ocena i weryfikacja sprawozdań finansowych
 • sporządzanie planu przekształceń przedsiębiorstw
 • wycena wartości przedsiębiorstw
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe

Kancelaria Biegłego Rewidenta Paweł Niebieszczański

Doradztwo podatkowe

 • doradztwo podatkowe
 • występowanie w imieniu podatnika przed organami podatkowymi
 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
Znajdź nas w internecie
Kontakt
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Paweł Niebieszczański

ul. Księcia Bogusława X 6/3
70-440 Szczecin

Tel. 91 48 51 362
E-mail: pawel.n@nkm.pl

Kancelaria Biegłego Rewidenta Paweł Niebieszczański